publikacje & referencje / referencje

Specjalistyczne Centrum Stomatologii DENTIMA


Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Stomatologii DENTIMA z siedzibą przy ulicy Balickiej 12A/B2 potwierdza wykonanie w 2003 r. przez biuro projektowe ArtDesign projektu wnętrz naszej przychodni oraz nadzór autorski nad jego realizacją, rekomendując tym samym ww. biuro do realizacji podobnych przedsięwzięć.

lek.stom. Marta Zinkow